Για Εμάς

N.S SmartLearning Ltd
 

Το N.S.SmartLearning ιδρύθηκε με σκοπό να διδάξει την Αγγλική Γλώσσα σε μικρά παιδιά και να προσφέρει επιπλέον βοήθεια σε μαθήματα (Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου) σε μαθητές που είτε είναι αδύνατοι ή θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο και να πετύχουν σε εξετάσεις.

Οι πτυχιούχοι, έμπειροι καθηγητές του Ιδιωτικού μας Φροντιστηρίου έχουν ως πρωταρχικό στόχο την επιτυχία των μαθητών σε όλων των ειδών εξετάσεις. Οι απαιτήσεις της εκπαίδευσης όλο και αυξάνονται. Οι καθηγητές μας με σύνεση, ευαισθησία και με πλήρη επαγγελματική ευθύνη αναλαμβάνουν την εκμάθηση σε μαθητές.

N.S SmartLearning Logo

Στόχοι Μας Είναι

  • η επιτυχία τελειοφοίτων στις Παγκύπριες Εισαγωγικές Εξετάσεις.
  • η εισαγωγή μαθητών τόσο στα Δημόσια Πανεπιστήμια της χώρας όσο και στο εξωτερικού, καθώς και εισαγωγή τους σε Ιδιωτικά Κολέγια.
  • η επιτυχία ενήλικων μαθητών μας σε Κυβερνητικές εξετάσεις, καθώς και σε εξετάσεις Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και άλλων κρατικών και ημι-κρατικών οργανισμών.
  • τα υψηλά ποσοστά και συνολική βαθμολογία σε όλων των ειδών πτυχία και διπλώματα, όπως Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE, IGCSE, IELTS, TOEFL

“Η αξία μάθησης ξένων γλωσσών, όπως τα αγγλικά είναι ολοφάνερη. Η γλώσσα είναι αυτή που καθιστά δυνατή την επικοινωνία με άλλα έθνη.”

“Η δίψα για μάθηση πρέπει να συνεχίζει να αναπτύσσεται σε όλα τα στάδια της ζωής. Στόχος μας να δώσουμε τα απαραίτητα εφόδια για ανάπτυξή της.”

βιβλίο με μήλο