Προετοιμασία για ECDL

Computer lessons for all ages.
 

Τα προγράμματα ECDL κατευθύνονται σε άτομα που επιθυμούν να καταστούν πλήρως στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και κοινές εφαρμογές. Κάθε ενότητα ECDL παρέχει ένα πρακτικό πρόγραμμα που αφορά σύγχρονες δεξιότητες και γνώσεις και επικυρώνονται από μια εξέταση.

ECDL for students and adults

ECDL for students and adults

Προγράμματα ECDL