Εξετάσεις: Young Learners, IELTS

held at SmartLearning
 
Εξετάσεις που γίνονται στο SmartLearning:

exams

  • Young Learners Cambridge
  • IELTS only for speaking test

Για πρώτη φορά, αυτή τη χρονιά το N.S. SmartLearning θα είναι εξεταστικό κέντρο για το Young Learners (Starters, Movers, Flyers),Cambridge.